Micro Apps, Major Achievements.

0
MICRO APPS
0 +
DOWNLOADS
0 +
KLANTEN
0
LANDEN
Januari 2021

Disclaimer.

Micro Apps BV heeft grote zorg besteed aan de creatie en het onderhoud van deze website. Desondanks is het niet mogelijk om onjuistheden en/of onvolledige informatie op de website uit te sluiten. Micro Apps BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledige informatie, dan wel voor problemen veroorzaakt door het gebruik of de verspreiding van deze informatie.

De website kan (bijvoorbeeld via links) verwijzen naar informatie die door derden wordt verstrekt of beschikbaar wordt gesteld. Deze informatie is door Micro Apps BV niet gecontroleerd op eerlijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Micro Apps BV wijst in dit verband uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid van de hand.

Bezoekers hebben alleen het recht om de informatie in te zien en om de aangeboden functies online te gebruiken.

Geen inhoud of functies mogen worden gekopieerd, gereproduceerd of gepubliceerd in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Micro Apps BV

Informatie die via deze website aan Micro Apps BV wordt verzonden, is niet beveiligd, tenzij anders aangegeven in de privacyverklaring. Om deze reden kan de inhoud van berichten niet als vertrouwelijk worden beschouwd en worden verzonden op eigen risico van de gebruiker.

Deze website is getest in verschillende internetapplicaties. Mocht u van mening zijn dat de website niet naar behoren functioneert, laat het ons dan gerust weten.

Op deze website, de privacyverklaring en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Micro Apps partner worden?
Bekijk de voordelen
Heb je een Micro App suggestie?
Doe een suggestie